Omítka jednovrstvá Cemix 4260 25 kg

PARAMETRY

balení 25 kg
zrnitost 0,7 mm
doporučená tloušťka 10 mm
spotřeba 12,5 kg/m²/10 mm
pevnost v tlaku 1,5–5,0 MPa
přídržnost min. 0,2 MPa
objemová hmotnost 1200–1500 kg/m³
vydatnost 2 m²/balení 25 kg
zpracovatelnost 2 h
součinitel tepelné vodivosti 0,42 W/mK
faktor difuzního odporu 18
reakce na oheň třída A1
použití do interiéru, ruční i strojní zpracování
původní název 073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční
výrobce Cemix

Popis

Univerzální zdící a omítková vápenocementová směs pro omítání všech typů stavebních materiálů ve vnitřním prostředí – vytváření podkladu pod fasádní nátěry a šlechtěné omítky nebo keramické obklady. Bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou. Ideální pro omítání zdiva z pórobetonových tvarovek.

vápenocementová omítka, pro strojní nebo ruční omítání pórobetonového zdiva, do interiéru, aplikační tl. 5-25 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 12,5 kg/m2/10 mm, 25 kg/bal.

Katalog produktů - Stavebniny Řehoř Protivín.