Jádrová omítka lehčená 2040 1,2 mm 25 kg

PARAMETRY

balení 25 kg
zrnitost 1,2 mm
doporučená tloušťka 15 mm
spotřeba 15 kg/m²/15 mm
pevnost v tlaku 1,5–5,0 MPa
přídržnost min. 0,2 MPa
objemová hmotnost 1000–1300 kg/m³
vydatnost 1,7 m²/balení 25 kg
zpracovatelnost 2 h
součinitel tepelné vodivosti 0,31 W/mK
faktor difuzního odporu 15
reakce na oheň třída A1
použití do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování
původní název 032 Jádrová omítka lehčená
výrobce Cemix

Popis

Lehčená jádrová omítka se zlepšenými tepelněizolačními vlastnostmi určená k omítání lehčených a tepelně izolačních stavebních konstrukcí (zejména typu THERM) – vytváření podkladů pod štukové a fasádní pastovité a minerální omítky nebo keramické obklady. Strojní i ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Zvyšuje tepelný odpor konstrukce, je propustná pro vodní páru.

Vápenocementová omítka, pro omítání lehčených a tepelněizolačních stavebních konstrukcí

do interiéru i exteriéru

aplikační tl. 10-20 mm, zrnitost 1,2 mm, spotřeba 15 kg/m2/15 mm, 25 kg/bal.

Katalog produktů - Stavebniny Řehoř Protivín.