VLASTNOSTI:
Kvalitní provedení
Separace – zabraňuje mísení konstrukčních vrstev, zvyšuje nosnost tím, že brání úniku materiálu do podloží aj.
Filtrace – zabraňuje migraci jemného materiálu do materiálu hrubého při průtoku vody zeminou, udržuje průtok vody v zemině při minimální tlakové ztrátě a zabraňuje prolínání částic z jednotlivých vrstev při dynamickém zatížení vyvolávaným dopravou
Základové konstrukce staveb
Izolace a odvodnění staveb
Střešní konstrukce plochých střech
Rekonstrukce silnic, železnic, mostů a tunelů
Stavby parkovišť, průmyslových a letištních ploch
Zemní konstrukce, hráze, násypy, deponie a nádrže

Katalog produktů - Stavebniny Řehoř Protivín.