Primalex Bacteria Resist

Vydatnost v jedné vrstvě (m2/l)
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.
12
Objemová hmotnost (kg/l) 1,43
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída) 1
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu) sd (m) max. 0,0002
Obsah netěkavých látek (%) max. 57
Ředění
1. vrstva max. 5 % vody (tj. max. 0,05 l na 1 l barvy)*
2. vrstva neředěná

Popis

Primalex Bacteria Resist je vysoce kryvý a odolný vnitřní nátěr nové generace doplněný o technologii ACTIVE SILVER TECHNOLOGY, která odolává růstu bakterií a plísní na povrchu nátěru. Poskytuje vysoce omyvatelný povrch odolný vůči dezinfekčním přípravkům, prachu i běžným skvrnám. Testováno ve specializované laboratoři na bakteriální rezistenci vůči MRSA a E-Coli aj. Proto se zejména doporučuje do nemocnic, klinik,lékařských ordinací, operačních sálů, školek, škol, hotelů a restaurací.

Katalog produktů - Stavebniny Řehoř Protivín.