Primalex MYKOSTOP je speciální otěruvzdorný
nátěr s velmi dobrou kryvostí, vysokou bělostí
(min. 92% BaSO4) obsahující navíc účinné
fungicidní látky, které likvidují plísně a současně
mají i preventivní protiplísňový charakter.

Katalog produktů - Stavebniny Řehoř Protivín.