Silikátový omítkový základ

Primalex SILIKÁTOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD (dříve OZ6) je
silikátová nátěrová hmota určená k základním nátěrům
podkladů před nanášením Primalex SILIKÁTOVÝCH
OMÍTEK. Je obarvitelný v tónovacích automatech
Primalex. Jeho použitím se dosáhne lepší adheze omítek
a sjednocení savosti podkladu. Nátěr neuzavírá průchod
vodním parám.

Katalog produktů - Stavebniny Řehoř Protivín.