Speciální zdící směs KB-BLOK 30,0 Kg

Cementová suchá maltová směs se zvýšenou zádržností vody a sníženým obsahem ve vodě rozpustných vápenatých solí je speciálně určená pro zdění konstrukcí systému KB-BLOK. Je určena především pro zdění betonových zdících tvarovek systému KB – BLOK a je vhodná zejména pro ploty a opěrné zdi, zdění nosných zdí, příček, výplňového zdiva, apod. Lze ji použít nejen pro zdění betonových prvků, ale i materiálů z přírodního kamene, cihel a tvárnic. Jedná se o směs kameniva, cementu a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.

Katalog produktů - Stavebniny Řehoř Protivín.