Akrylátový omítkový základ

Primalex AKRYLÁTOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD (dříve OZ1)
je vodou ředitelná nátěrová hmota určená k základnímu
nátěru podkladů před nanášením Primalex AKRYLÁTOVÝCH
OMÍTEK. Je univerzální pro všechny báze a obarvitelný
v tónovacích automatech Primalex. Použitím Primalex
AKRYLÁTOVÉHO OMÍTKOVÉHO ZÁKLADU se dosáhne
lepší adheze omítek a sjednocení savosti podkladů. Nátěr
neuzavírá průchod vodním parám.

Katalog produktů - Stavebniny Řehoř Protivín.